top of page

Technologická Skupina ÚJV

Ve Skupině ÚJV se věnujeme základnímu a aplikovanému výzkumu a vývoji, nabízíme projekční a inženýrské služby, technický inženýring, design a výrobu speciálních zařízení, expertní činnosti pro energetiku, průmysl a zdravotnictví. Zkušenosti od roku 1955.

  • VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI GEN IV A MALÝCH MODULÁRNÍCH REAKTORŮ

  • FÚZNÍ TECHNOLOGIE

  • ZÁKLADNÍ A POKROČILÝ MATERIÁLOVÝ VÝZKUM

  • PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRING PRO ENERGTIKU A OZE

  • SLUŽBY PRO BEZPEČNÝ A DLOUHODOBÝ PROVOZ ENERGETICKÝCH CELKŮ

  • HODNOCENÍ STAVU A KVALIFIKACE KOMPONENTŮ

  • VYŘAZOVÁNÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU

  • VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A ENERGETICE

  • UNIKÁTNÍ VV INFRASTRUKTURA: VÝZKUMNÉ REAKTORY, TECHNOLOGICKÉ SMYČKY, HORKÉ KOMORY, MEZINÁRODNĚ AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE, ZAŘÍZENÍ PRO LIKVIDACI NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

bottom of page